úvod > Historie orchestru > Kladenský symfonický orchestr

Kladenský symfonický orchestr – historie

V poválečném období převažovaly nad operními představeními koncerty. Od roku 1958 hrál orchestr pod hlavičkou Závodního klubu SONP a tohoto zřizovatele měl až do léta roku 1995.

Kladenský symfonický orchestr se v roce 1995 zaregistroval jako dobrovolné občanské sdružení a zapojil se do práce Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles.

V tomto období se orchestr stal opět neoddělitelnou součástí kulturního kladenského života. Svoje umění několikrát předvedli nejen v okolních městech naší republiky, ale v posledních letech i několikrát v zahraničí.

S úctou musíme vzpomenout všech těch, kteří po celé dvacáté století zasedali k pultům orchestru, aby ne slovy, ale svojí hrou dokázali, že hudebnost českého národa přetrvá i v dvacátém prvním století.

Orchestr dnes